FB
 
Co je to waldorf?

Co je to waldorf  

 

Škola

  • vychází především z potřeb žáka v daném věkovém období
  • vytváří prostor pro rozvoj mladého člověka jako samostatné osobnosti, zodpovědné za utváření svého života
  • vede žáky k samostatnosti v práci a k vytváření vlastních úsudků na základě poznatků a zkušeností
  • vede k vytváření a uplatňování kompetencí žáků v rovinách myšlení, cítění i vůle
  • podporuje prostřednictvím estetickovýchovných předmětů (HV, VV, DV) celkovou tvořivost a vůli (vnitřní motivaci) žáků
Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti (holistické pojetí výchovy a vzdělávání). Pojetí vzdělávání ve škole tedy vychází z potřeb osobnostního rozvoje, vyučované předměty nejsou cílem, ale prostředkemke komplexnímu rozvoji osobnosti mladého člověka. Přístupy waldorfské pedagogiky pak vytvářejí prostředí podporující tvořivost, iniciativu a aktivitu, spolupráci a rozvíjení sociálních vztahů.

Vyučování se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků a sebepoznáváním. Žáci ve vyučování řeší problémové úkoly. Do vyučování je zařazována projektová, skupinová, kooperativní a individuální, výuka. Učitelé podněcují žáky ke kladení otázek, diskusím, vzájemné výměně zkušeností, ke kritickému myšlení.

Název waldorfská škola se váže k místu vzniku první školy tohoto typu. Tu v roce 1919 založil především pro děti dělníků továrny Waldorf Astoria ve Stuttgartu rakouský myslitel Rudolf Steiner z podnětu ředitele a spolumajitele továrny Emila Molta. Rudolf Steiner stál také u zrodu iniciativ v oblasti medicíny (anthroposofická medicína vycházející ze zásad homeopatie, farmaceutická firma Weleda) a zemědělství (biodynamické zemědělství). Svou svébytnou filozofii, nazval Anthroposofií – (člověk a moudrost).

Více informací o waldorfské pedagogice najdete v souborech níže.

 
 

Soubory ke stažení