FB
 

Maturitní zkouška

 

Společná část:

Společná část se skládá ze 2 povinných a nejvýše 3 nepovinných zkoušek

Povinné zkoušky jsou:

  • z českého jazyka a literatury 
  • z anglického či německého jazyka nebo matematiky 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků se konají formou tří dílčích zkoušek – písemná práce, didaktický test a ústní zkouška

Zkoušky z matematiky se konají formou didaktického testu

Nepovinné zkoušky jsou z cizího jazyka a matematiky+.

Profilová část

Profilová část se skládá ze 2 povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek

Povinné zkoušky jsou:

Humanitní specializace nebo technická specializace

Forma zkoušky – kombinace forem

  • maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Zkouška z volitelných předmětů

Forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí 1 z těchto předmětů:

anglický jazyk, německý jazyk, matematika – předmět, z něhož žák nematuroval ve společné části

fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, estetická výchova.

Nepovinné zkoušky

Nepovinná zkouška z volitelných předmětů

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.

Forma zkoušky - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí z předmětů uvedených ve zkoušce z volitelných předmětů
 

Veškeré informace na www.novamaturita.cz


Více informací najdete níže v souborech ke stažení.

 
 

Soubory ke stažení